Oprette dig som låner

Sådan bliver du oprettet som låner på biblioteket

Hvis du er fyldt 18
Du kan melde dig ind på vores hjemmeside med din NemID: Opret bruger.
Du kan også møde personligt op på biblioteket og blive meldt ind. Medbring dit sundhedskort.

Hvis du er under 18
Du kan kun blive meldt ind ved personlig henvendelse. Du skal medbringe sundhedskort og en udfyldt indmeldelsesblanket underskrevet af din far, mor eller værge.


 

Hvis en institution/virksomhed skal meldes ind:
Institutioner, skoler og virksomheder kan blive meldt ind ved personlig henvendelse. Der skal medbringes en indmeldelsesblanket underskrevet af ansvarshavende leder.