Infomedia

Infomedia indeholder artikler fra alle de landsdækkende aviser, mange lokalaviser og en del tidsskrifter. I alt mere end 450 danske medier.

NB! Kun adgang fra Ringsted Biblioteks computere eller via bibliotekets wifi.
Mange af artiklerne kan dog læses via bibliotek.dk. Læs hvordan her.

Infomedia indeholder artikler fra en lang række danske aviser og tidsskrifter. Nyere artikler ligger med både den rå artikeltekst og i en PDF-version.
Bemærk, at der ofte ikke er adgang til artikler, der kun har været i den betalte onlineversion af en avis.