Reglement for Ringsted Bibliotek

Det er gratis at låne og bruge biblioteket og du er mere end velkommen som bruger, hvis du følger bibliotekets reglement.

Hvem kan låne?
Alle med bopæl i Danmark kan låne på biblioteket.
Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, skal du betale 500 kr. i depositum. Du kan max. låne 10 materialer - dog ikke film, pc– og konsolspil.
Er du under 18 år kan du låne, hvis en forælder/værge underskriver en indmeldelse
og herved hæfter for evt. bøder og erstatninger.

Lånerkort
Du anvender dit sundhedskort som lånerkort. Hvis du ikke vil bruge sundhedskort, kan du, mod at forevise gyldig legitimation, få et lånerkort.
Ethvert lån er personligt. Du må kun låne på eget sundhedskort eller lånerkort.
Hvis du mister sundhedskortet/lånerkortet, så meld det til biblioteket, så kortet kan spærres.
Hvis du mister dit lånerkort koster det 25 kr. at få lavet et nyt.
Husk at melde navne-, adresse-, telefon/mobil– og e-mailændringer.

Regler for lån
Du kan låne i 30 dage, med mindre andet er angivet. Seneste rettidige afleveringsdato ses på udlånskvitteringen eller på hjemmesiden. Du kan forny dine lån, hvis der ikke er reserveringer. Fornyelse kan ske via bibliotekets hjemmeside (dog ikke materialer fra andre biblioteker), pr. telefon eller e-mail. Du kan max. forny 3 gange.
Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antallet af den enkelte låners samlede antal lån og bestillinger af materialer.

Aflevering og gebyr
Det er gratis at låne. Materialerne skal afleveres senest på sidste afleveringsdato.
Hvis du overskrider afleveringsdatoen opkræves gebyr (når du er fyldt 14 år betales voksentakst).

  Efter 1 - 7 dage: Efter 8 -14 dage: Efter 15 - 28 dage: Efter 29 - 60 dage: Over 61 dage:
Børn 10 kr. 20 kr. 40 kr. 70 kr. 115 kr.
Voksne 20 kr. 40 kr. 80 kr. 140 kr. 230 kr.

Biblioteket udsender rykkere, når lånetiden overskrides. Der opkræves gebyr, når lånetiden er overskredet, også selvom du ikke har modtaget rykkeren.

Erstatning
Som låner er du ansvarlig for de materialer du har lånt. Du skal derfor erstatte materialer der er blevet væk eller ødelagt. 60 dage efter seneste afleveringsdato modtager du en regning på materialet. Derudover skal du betale gebyr. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris, dog med et tillæg på 50 kr. til biblioteksklargøring af materialet. Gamle eller meget sjældne værker kan have en meget høj erstatningspris. Visse materialer er betinget af særlige udlånsrettigheder for biblioteker, f.eks.  spillefilm, derfor er indkøbsprisen væsentlig højere end den almindelige indkøbspris.

Erstattet materiale tilhører biblioteket
Finder du det erstattede materiale, skal du stadigvæk aflevere det til biblioteket. Inden for en periode på ½ år kan du få erstatningsbeløbet refunderet, minus klargøringsprisen på 50 kr., hvis du medbringer kvitteringen for det betalte erstatningsbeløb.

Skader
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på dit eget udstyr eller programmer i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.

Stop for lån
Skylder du biblioteket mere end 200 kr. blokeres for flere lån og reserveringer, indtil du har betalt. Ubetalte regninger sendes til inkasso.

Ordensregler for Ringsted Bibliotek
På Ringsted Bibliotek skal du tage hensyn til andre brugere. Brugere som ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger
personalets anvisninger, bliver bortvist og kan få karantæne.

Reglementet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lov om biblioteksvirksomhed. Gebyrsatserne er godkendt af Ringsted Byråd.
Ikrafttrædelse 1. august 2004. Senest ændret pr. 1. maj 2015.
06/11697. Udg. 1. 05. 2015