VestLÆSland og ÆllebælleMAJfortælle

Bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samarbejder om at sætte fokus på litteratur- og læseindsats for de mindste børn, de 0-3 årige. Vi kalder det VestLÆSLand. 

ÆllebælleMAJfortælle 2023

I maj sætter vi ekstra fokus på vores yngste målgrupper og deres voksne, når vi inviterer til forskellige arrangementer.
Fx indbyder vi til morgensang med vores egen Lille T, foredrag med Lola Jensen, babykoncert med Sille og Palle, babymotorik med Sonja Bomberg og sansemotorisk leg på biblioteket.
Der vil også være mulighed for at se oplæsningsfilmen ”Louis larmer” på Baldrians Børnefortællinger fra uge 19.

Tilmelding foregår på hjemmesiden under vores arrangementer. 

I år modtager alle børn, 0-3 år, bogen ”Louis larmer”, som er skrevet af Oliver Zahle og illustreret af Signe Gabriel specielt til ÆlleBælleMAJfortælle 2023.
Bogen handler om en lille dreng, Louis, der ikke kan lade være med at tromme på alting. Hans familie synes det er alt for meget med al hans trommen. Men det er svært at lade være, synes Louis. Især fordi han har en tromme indeni.

Bogen er delt ud gennem dagplejer og institution slut april. For hjemmepassere og forældre på barsel, vil det være muligt at få udleveret bogen i forbindelse med formiddage for henholdsvis Hjemmepassere og Mødre-/ fædregrupper. Se under vores arrangementer, hvor det også er muligt at tilmelde sig disse formiddage.
Den kan også afhentes på biblioteket fra uge 19, hvis man ikke går i hverken dagpleje eller institution, og er fra 0 til og med 3 år.
 

 

ÆllebælleMAJfortælle
ÆllebælleMAJfortælle er en tilbagevendende begivenhed under VestLÆSland, der som mål har at alle 0-3 årige i  Kulturregion Midt- og Vestsjælland introduceres til litteratur i alle dens former. Det vil f.eks. være fortællinger, rim, remser, musiktekster, illustrationer, teater, lydbøger og traditionelle bøger. 

Mere om VestLÆSland
I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland: Lejre, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Odsherred Kommune om en særlig læseindsats for de allermindste i årene 2021 til 2024. Initiativet er finansieret af Kulturministeriet som gennem en fireårig periode sikrer, at de mindste børn og deres familier vil få et helt særligt tilbud fra bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Læs mere om VestLÆSland på www.vestlaesland.dk