Lån af lokale

Lån af lokale

Der er mulighed for at låne et lokale på biblioteket til forskellige slags aktiviteter.

Aktivitetsrummet

Hvem kan låne?

Offentlig service, fx advokathjælp
Biblioteksaktiviteter, fx møder arrangeret af andre biblioteker eller biblioteksfaglige kredse
Ringsted Kommune, interne kurser og møder
Foreninger i Ringsted, som opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven
Sociale foreninger

Ringsted Bibliotek har dog fortrinsret til lokalet til egne møder og arrangementer.

Hvad kan man låne?

Borde og stole opstilles efter aftale.
Lån af IT-udstyr aftales særskilt.
Brugerne af lokalet skal selv stå for betjening af evt. udstyr.
Brugerne af lokalet er erstatningspligtige i tilfælde af skader på lokale, inventar og udstyr.
Lokalet er ca. 45 kvadratmeter.
Der er plads til max. 35 personer.

Hvornår og hvor længe kan man låne?

Lokalet kan bruges indenfor bibliotekets betjente åbningstid som er:
Mandag 11.00-18.00
Tirsdag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-17.00
Torsdag 11.00-18.00
Fredag 11.00-15.00
Lørdag 11.00-14.00
Foreninger kan booke enkeltarrangementer af max. 1 dags varighed.
Gentagne offentlige service-aktiviteter kan bookes for 1 år ad gangen (f.eks. advokathjælp).
Kommunale institutioner og forvaltninger kan booke en møderække på max. 3 gange.

Hvordan?

Print nedenstående ansøgningsblanket ud, udfyld og send den til Ringsted Bibliotek, att. sekretariatet, eller skan den udfyldte blanket og send den på e-mail til biblioteket@ringsted.dk.

Ansøgningen besvares indenfor 2 arbejdsdage efter at biblioteket har modtaget den.

Hvis du ikke får brug for det bestilte lokale, skal du afbestille det så hurtigt som muligt af hensyn til andre brugere, senest dagen før den planlagte aktivitet. Ved gentagne udeblivelser uden afbud opkræver biblioteket et gebyr på 200 kr.

Lokalet skal efterlades opryddet, og med vinduet lukket.