Tema: Balance i livet

14.06.22
12 gode bøger om at få livet i balance.

Iflg. Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) har ordet ”balance” 3 betydninger:

1. tilstand af ligevægt mellem modsatrettede fysiske eller psykiske kræfter
2. situation eller tilstand hvor flere faktorer er afpasset efter eller passer til hinanden
3. overensstemmelse mellem udgifter og indtægter

I denne folder kan du finde bøger om balance i alle tre betydninger.
God læselyst!

Find alle bøger pdf-filen herunder og se bøgerne nederst.

Materialer